Framställning

Framställning

Kortfattat beskrivning av hur kopian har tillverkats:

 1. 3D-filer som finns tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida
  https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/projekt-om-runor/runristandets-dynamik/3d-data-for-gotlandska-bildstenar/ 
 2. Digital hantering i det världsledande 3D-designprogrammet Rhinoceros (kostar ca 10 000 kr):
  klippt 3D-filerna till 97 delar 10x10 cm
  stängt alla kantytor
  monterat ihop cirka 10 delar stående per utskriftsfil
 3. 3D-utskrift med Simplify3D i PLA (bioplastmaterial av majsstärkelse) med standard-3D-skrivare som kostar ca 10 000 kr. Materialkostnad ca 4 000 kr.
  Tidsåtgång för skrivaren: 30 timmar per omgång med 10 delar, totalt fick skrivaren arbeta en månad dygnet runt
 4. Delarna limmades på en frigolitskiva per sida
 5. Sidorna slipades och målades med sandfärgad äggoljetempera för att göra kopian så lik originalet som möjligt
 6. En långsidas nedsänkta profildelar målades med röd järnmönja, se Bemålning
 7. Bordet har smitts och ytbehandlats med tjära från sojden i Ardre som bränts in 3 gånger med gasbrännare
  Skivan är tillverkad av Ardrefuru som täcks med strandgrus
 8. Informationsskylt (A4-storlek) med sammanfattande information samt QR-kod som länk till fördjupad digital information
 9. Montering med träram och stödribbor. Allt synligt trä målades.
 10. Belysning (ännu inte gjord)


Punkt 1-4 har utförts av Joakim Möller, madCAM

Punkt 5-6 av Katarina Söderdahl

Punkt 7 av Bengt Botvalde (bordssmidet, tjärbränningen) och Joel Rickardsson (skivan)
Punkt 8 av Andreas Oxenstierna med skyltutskrift av Skyltmax

Punkt 9 av Ove Andersson (snickeri) och Anneli Oxenstierna (målning)

Målning