Bilder

Såidet tänds som regel första måndagen i Juli.

Såidet har varit i bruk sedan 1984.

 

1981 högg ”Flisens” gubbar av misstag ned träden på den samfälliga såidesplatsen. De ställde upp sina manskapsvagnar på fredag för att gallra åt Bertil Olofsson men på måndag morgon började de på fel sida av vägen.

 

Man kände till i socknen att där fanns ett såide och nu gavs det tillfälle att röja fram det. 1983 startade en grupp i Ardre hembygdsföreningen arbetet med att renovera Kaupungs – Alsarve såide.

 

Olof Nilsson, Bertil Larsson, Arne Tingström, Vener Pettersson, Alvar och Bertil Neogard, Sven Tellström, Knut Söderström, Fritz Bergman, Alf Olsson m.fl. deltog från starten.

 

De bröt upp den gamla haggvannen och tillverkade en ny, lagade ärlen, murade upp såideskällaren och gjorde klart för bränning.

 

I dag 2018 arbetar 11 ”såidegubbar” från oktober till maj med att rensa tjärstubbar, klyva och hugga tjärveden, förbereda för bränning i juli och med att hålla såidet och byggnader i ordning.

 

Ardre såide ingår för närvarande i ett projekt som heter ”Tjära på Gotland” och som leds av Pär Malmros och Frode Falkenhaug från Gotlands Museum och kyrkan på Gotland. Gotland ingår också tillsammans med Norge och Finland i ett Nordiskt Tjärnätverk. ”Nordic Tar Network”

Ardre Såide

Midsommarfirande  

Teater i Bygdegården

Gunnfjauns Kapell

Brigsarve Kvarn